Vacaturesite voor al uw flexkrachten
 

Privacy Statement

inhuurmarktplaats-flexvacatures

 

1          Definities

FlexVacatures

De eigenaar en exploitant van de website www.flexvacatures.com. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als FlexVacatures onder nummer 58218858. Onderdeel van Invitea.

Intermediairs

Eigenaren, exploitanten en medewerkers van uitzendbureaus, detacheringbureaus, werving- & selectiebureaus en reïntegratiebureaus.

Werkgever

Eigenaar of werknemer van een bedrijf, die is belast met het werven en/of aannemen van personeel.

Kandidaat

Een werkzoekende die staat ingeschreven bij een intermediair.

CBP

College Bescherming Persoonsgegevens

WBP 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

2          Algemeen

2.1 De verantwoordelijke voor deze website is de exploitant en eigenaar van de website www.flexvacatures.com. FlexVacatures is gevestigd te Groningen. FlexVacatures is bereikbaar via info@flexvacatures.com .

 

3          Doeleinde

3.1 Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is het alleen toegestaan om persoonsgegevens te verzamelen wanneer deze een doel dienen. Het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens van de kandidaat is voor het vinden van een passende functie.

 

4          Gevraagde informatie

4.1 Voor het inzien van de volledige vacaturedatabase is een werkgeversaccount of intermediairaccount nodig. Registreren is dus verplicht. De aldus verkregen indirect herleidbare persoonsgegevens worden naar werkgevers verzonden en niet openlijk op internet gepubliceerd. De werkgevers en intermediairs gebruiken de gegevens voor het vervullen van openstaande vacatures. Het is voor werkgevers niet toegestaan verkregen informatie over een kandidaat van Intermediairs te vermenigvuldigen, door te sturen of op internet te plaatsen.

4.2 Intermediairs dienen de kandidaat te vragen om toestemming om hun (persoons)gegevens te versturen middels een voorstel naar Werkgevers. Tevens dienen ze de kandidaat te informeren welke gegevens ze versturen in het voorstel en met welk doel. Dit zijn standaard regels die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.3 De gegevens worden, buiten de gebruikers van de werkgeversaccount en intermediairaccount, door FlexVacatures niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

4.4 De (persoons)gegevens die via FlexVacatures worden verstuurd zijn uitsluitend werk gerelateerd.

 

5          Rechten kandidaten

5.1 Kandidaten geven toestemming voor het versturen van hun persoonsgegevens aan werkgevers via FlexVacatures. Daarmee bedoelende de website en database van FlexVacatures. Bij minderjarigen, dat wil zeggen personen onder de zestien jaar, mag het profiel van de kandidaat uitsluitend verstuurd worden na toestemming van hun ouders of voogd. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering van zijn gegevens.

 

6          Privacyvragen

6.1 Vragen over het privacybeleid van FlexVacatures kunnen per e-mail worden gesteld. info@flexvacatures.com

 

7          Overige gegevensverwerking

7.1 De website legt de IP adressen vast van bezoekers van de website, door middel van een extern statistiekenprogramma. Dat betekent dat alle bezoekers van de website eerst langs een externe server worden geleid, voor zij op de website van FlexVacatures terechtkomen. De statistieken worden gebruikt om de vindbaarheid en het gebruik van (onderdelen van) de site te meten door bezoekers en de benodigde servercapaciteit in te kunnen schatten.

 

8          Beveiliging

8.1 Voor gegevenstransport tussen gebruikers en de webapplicatie en database gebruikt FlexVacatures een beveiligd protocol genaamd SSL Certificaat, aangeduid als https. De aldus verkregen gegevens worden door FlexVacatures opgeslagen in een adequaat beveiligde database. De (persoons)gegevens zijn opgeslagen in een database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. Deze database is uitsluitend toegankelijk door middel van een werkgevers- of intermediairaccount. Dit zijn allen geregistreerde gebruikers die inloggen middels een gebruikersnaam en wachtwoord. De direct herleidbare (persoons)gegevens die in de database staan en dus alleen volledig te bekijken middels een werkgevers- of intermediairaccount zijn niet indexeerbaar voor zoekmachines.

 

9          Sociale Netwerken

9.1 Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Linkedin, Google+ en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door bijvoorbeeld Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van bijvoorbeeld Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

10          Nieuwsbrief

10.1 Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

11          Bijzondere persoonsgegevens

De WBP maakt onderscheid tussen ‘gewone’ en ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Ook strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zijn onderworpen aan een strenger wettelijk regime dan de overige persoonsgegevens.

Bron: CBP Richtsnoeren “Publicatie van persoonsgegevens op internet”.

11.1 Het vermelden van bijzondere persoonsgegevens is niet toegestaan. Vacatures, Profielen en Voorstellen met dergelijke persoonsgegevens zullen worden verwijderd.

 

12       Bewaartermijn

11.1 Alle gegevens op de website en database blijven beschikbaar op internet zolang FlexVacatures daartoe de middelen en mogelijkheden heeft.